Category: Ծրագրեր


2015-16 ուս.տարի

ընտրությամբ գործունեություն

2015-16 ուս.տարի

երաժշտության ծրագիր. կրտսեր

2015-16 ուս.տարի

Կրտսեր դպրոց

 

ծրագիր

կրտսեր դպրոց

 

«Հայ երաժշտությունը ոչ միայն մեղկ ու տխուր չէ, այլ համակ ուժ է և կենդանություն,
ու իր մեջ կը սնուցանե փիլիսոփայությունն իսկ, ոգին իսկ իր ցեղին, որովհետև
երաժշտությունը ամենեն մաքուր հայելին է ցեղին, ամենեն հարազատն ու կենդանին
անոր բոլոր արտահայտությանց մեջ — կենդանի, — որքան կենդանի է այդ ցեղը, ուժեղ,
— որքան ուժեղ է իրեն ծնունդ տվող ժողովուրդը:»
Կոմիտաս
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում գործում է մի ծրագիր, որի հիմքում դրված
է կոմիտասագետ, կոմպոզիտոր Արթուր Շահնազարյանի «ՀՀ «Մխիթար
Սեբաստացի» կրթական համալիրի Երևանի հանրակրթական դպրոցի
երաժշտության ծրագիր»-ը: Շարունակել կարդալ

Երաժշտության ծրագիր Նոր դպրոց 2013-2014 Շարունակել կարդալ